Dolda fel försäkring

DOLDA FEL FÖRSÄKRING

Många säljare av fastigheter tecknar i dag en s k Dolda fel försäkring. I en sådan försäkring ingår en överlåtelsebesiktning som du som köpare får ta del av direkt på visningen, vilket gör det lättare att genomföra bostadsaffären på ett smidigt sätt.

DOLDA FEL

Dolda fel är sådana fel som varken köparen eller besiktningsmannen kunnat upptäcka eller borde kunnat förutsätta vid en besiktningsgenomgång. Vanliga dolda fel är till exempel fukt- och mögelskador. Även skadedjur och konstruktionsfel är vanliga. Med vår Dolda fel försäkring är du skyddad både mot de flesta vanliga och ovanliga dolda fel som kan tänkas dyka upp efter försäljningen. Läs mer på www.doldafel.nu

VAD INGÅR

I försäkringen ingår överlåtelsebesiktning samt en telefongenomgång för köparen med besiktningsmannen. Detta innebär att köparen får ett avtalsförhållande med besiktningsmannen vilket ger köparen samma status som om denne själv beställt besiktningen. Köparen ges därmed möjlighet att erhålla ersättning från besiktningsmannens ansvarsförsäkring.

Möjlighet finns också att köpa en genomgång med besiktningsmannen på plats i fastigheten.


BRA FÖR KÖPARE

En genomförd besiktning innebär också att köparna redan på visningen kan känna till husets skick genom besiktningsprotokollet. Då är det lättare att genomföra bostadsaffären på ett snabbt och smidigt sätt.

OM KÖPAREN UPPTÄCKER ETT FEL

Om köparen misstänker ett dolt fel och hör av sig till säljaren, vänder sig säljaren direkt till försäkringsbolaget och anmäler skadan.
StenstadsMäklarna

Kyrkogatan 5
852 31 Sundsvall
Tel 060-12 64 30
sundsvall@stenstadsmaklarna.se
 

Dela med dig